• image
  • image
  • image
Previous Next

Završeno osposobljavanje Državne intervencijske postrojbe civilne zaštite RH - tima za RKBN zaštitu

on .

Pokaznom vježbom postupaka kod dekontaminacije kontaminiranih osoba, na poligonu Učilišta vatrogastva, zaštite i spašavanja u Zagrebu, danas je završilo osposobljavanje pripadnika Državne intervencijske postrojbe civilne zaštite Republike Hrvatske za radiološko-kemijsko-biološko-nuklearnu zaštitu.

Polaznici osposobljavanja zaokružili su petodnevno učenje pokaznom vježbom postupaka kod dekontaminacije kontaminiranih osoba s ciljem uvježbavanja tehnika i procedura koje su učili tijekom osposobljavanja. U vježbi su sudjelovali pripadnici Državne intervencijske postrojbe civilne zaštite RH i Javne vatrogasne postrojbe Grada Zagreba.